Publicerad: 20 april 2015

Nyhet

Samhällsbyggare sökes till Sveriges viktigaste jobb

Den senaste rapporten i satsningen Sveriges Viktigaste visar att rekryteringsbehovet av civilingenjörer, socionomer och andra akademiker är stort i välfärden.

Håkan Sörman, VD på SKL.

– Framtidsjobben finns i välfärden och det vill vi sprida. Vi vet att sex av tio unga kan tänka sig att jobba i välfärdssektorn och det är avgörande att vi tar tillvara det intresset. Framtidsmässan är en bra plattform för det, säger SKL:s VD Håkan Sörman.

Den närmaste tioårsperioden behöver ungefär 12 000 ingenjörer och tekniker rekryteras till arbeten som exempelvis planingenjör, bygglovshandläggare och miljöingenjör. 9000 nya socionomer som kan arbeta som socialsekreterare, biståndsbedömare, familjerådgivare och integrationshandläggare behövs också. Utöver dessa är rekryteringsbehovet av personer till olika administrativa jobb stort.

Närmare 50 000 personer kommer att behövas till yrken som jurister, ekonomer och HR-specialister men även kommunikatörer, IT-administratörer, vårdadministratörer med flera. Det visar siffror från rapporten Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden (2015). Skälet är att många medarbetare går i pension samtidigt som behovet av välfärd ökar när befolkningen växer och blir äldre.

Framtidsmässan

Två unga kvinnor och två unga män som går på en gata.

Som ett led i att uppmärksamma jobben i sektorn arrangerar SKL och Framtidsverket Framtidsmässan – Sveriges största karriärevent för offentlig sektor. Mässan hålls på Münchenbryggeriet i Stockholm den 21 april.

Karriärmässan ger 2000 studenter och nyutexaminerade från olika lärosäten i Sverige möjlighet att knyta kontakt med potentiella arbetsgivare samt få information om alla de spännande jobb som finns i välfärden. Under Framtidsmässan kommer besökare att kunna ta del av 40 utställande arbetsgivares konkreta erbjudanden som traineeprogram, lediga jobb, exjobb, uppsatsämnen och praktikplatser.

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot