Publicerad: 16 juni 2017

Ändrade åldersbedömningar av ensamkommande barn

SKL får många frågor som rör åldersbedömning av ensamkommande barn och ungdomar. Vi har därför i en promemoria försökt tydliggöra vår bedömning av de vanligaste frågeställningarna.

Åldersbedömningen har betydelse i flera avseenden. Kommunerna är ansvariga för boende och annat stöd till ensamkommande barn under 18 år och har att förordna en god man för ensamkommande barn.  Om personen ifråga är över 18 år, gäller här andra regler.

Det är inte alltid som en asylsökande kan styrka sin identitet o ålder. Det gör att det kan uppstå oklarhet kring den asylsökandes ålder.

Promemorian - Ändrade åldersbedömningar av ensamkommande barn (PDF, nytt fönster)

SKL har även tidigare publicerat en promemoria rörande omprövning av anvisningsbeslut.

Några frågor kring åldersbedömning och vuxna personer på boende för barn

Åldersbedömning, Migrationsverket

Medicinska åldersbedömningar, Rättsmedicinalverket

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot