Publicerad: 6 mars 2015

Nyhet

Fler kvinnor än tidigare är toppolitiker och chefer

I dag är 108 kvinnor kommunstyrelseordförande jämfört med 2006 då endast 60 kvinnor var det. I 9 av 21 landsting är en kvinna ordförande i landstingsstyrelsen.

Kvinna som chef

År 2006 beslutade SKL:s kongress att det politiska ledarskapet skulle stärkas och utvecklas. En av satsningarna var att stärka kvinnor att styra och leda kommuner, landsting och regioner.

Flera insatser

SKL har arbetat med ett särskilt nätverk för kvinnor, där toppolitiker över partigränser delat erfarenheter och stöttat varandra. Ledarprogram och mentorsprogram för både män och kvinnor. En tidning togs fram inför valet 2010 för att inspirera och påverka en förändring i nomineringsarbetet men också för att uppmärksamma kulturer och strukturer som kan motverka att kvinnor tar på sig ett större ansvar.

Internationella ledarprogram

25 svenska kvinnor som är toppolitiker har under några år medverkat som mentorer i ett internationellt ledarprogram för folkvalda kvinnor i 21 länder. Det har stärkt både mentorerna och deltagarna. (ICLD är ansvarig för programmet.) 

Allt fler kvinnor som chefer

Men det är inte bara på politisk nivå som det finns kvinnor på ledande poster. Andelen kvinnor som har chefsposter i kommuner landsting och regioner har ökat. Det gäller särskilt mellanchefer och högre chefer. I kommunerna så har andelen kvinnor som chefer i dessa kategorier ökat från 47,8 procent år 2010 till 51,8 procent år 2014 och i landstingen från 49,2 procent till 52,8 procent under samma period. 

– Arbetet för att öka jämställdheten i kommuner, landsting och regioner fortsätter genom att vi stärker och utvecklar ledarskapet, lyfter förebilder och inspirerar medarbetare och förtroendevalda att ta på sig ett större ansvar, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot