Publicerad: 15 augusti 2016

Nyhet

Sämre skatteintäkter i ny skatteunderlagsprognos

Den nya skattunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting visar att det blir betydligt försämrade skatteintäkter 2017 än vad prognosen från april visade.

Annika Wallenskog

Skatteunderlaget för kommuner och landsting dras ned med 0,2 procentenheter 2015, 0,2 procentenheter 2016 och ytterligare 0,5 procentenheter 2017. Vilket innebär en hel procentenhet lägre skatteintäkter 2017 än enligt den prognos som togs fram i april. Detta motsvarar mer än 6 miljarder lägre skatteintäkter 2017. Det preliminära taxeringsutfallet 2015 visar lägre inkomster än vad SKL tidigare prognostiserat.

‑ Detta blir ytterligare en tuff utmaning för kommuner och landsting som redan har ett pressat ekonomiskt läge, säger Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

I år och framåt räknar SKL:s ekonomer med något svagare utveckling av efterfrågan i svensk ekonomi. Av bland annat detta skäl har bedömningen av tillväxten i svensk ekonomi justerats ned. BNP beräknas enligt denna prognos öka med knappt 3 procent i år och 2,5 procent 2017.

Skatteunderlagsprognos

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot