Publicerad: 4 december 2018

Arbetsgivare, kollektivavtal

SKL är landets största arbetsgivarorganisation. Vi tecknar centrala kollektivavtal för över en miljon medarbetare i kommuner, landsting och regioner. Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta jobb kan arbetsgivare attrahera medarbetare med rätt kompetens och trygga kompetensförsörjningen för framtidens välfärd. SKL ger medlemmarna stöd i det arbetet.

Illustration på puffbild

Fakta om löner inom några olika yrkesgrupper. Lönerna sätts lokalt i respektive kommun och landsting.

Illustration på puffbild

Länkar till lagar som rör anställningen inom kommun, landsting och regioner.

Illustration för puffbild

Ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK).

Illustration för puffbild

Förhandlingsprotokoll, löneavtal, allmänna anställnings­villkor samt förslag till lokalt löneavtal.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Nyhetsbrev

SKL:s arbetsgivarblogg

Publikationer
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot