Publicerad: 18 april 2017

Arbetsgivare, kollektivavtal

Arbetsgivarfrågor

Detta gör SKL

SKL är landets största arbetsgivarorganisation. Vi tecknar centrala kollektivavtal för över en miljon medarbetare i kommuner, landsting och regioner.

Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta jobb kan arbetsgivare attrahera medarbetare med rätt kompetens och trygga kompetensförsörjningen för framtidens välfärd. SKL ger medlemmarna stöd i det arbetet.

För de kommunala bolag och kommunalförbund som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Pacta tecknar Pacta motsvarande kollektivavtal.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot