Publicerad: 13 april 2017

Arbetsgivarfrågor

SKL ger kommuner, landsting och regioner stöd i arbetsgivarfrågor. Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta jobb kan arbetsgivare attrahera medarbetare med rätt kompetens och trygga kompetensförsörjningen för framtidens välfärd.

Illustration för puffbild

SKL ger råd och stöd till kommuner, landsting och regioner i kollektivavtalsfrågor.

Illustration på puffbild

Förstudien breddad rekrytering ska utforska hinder, förutsättningar och möjligheter för att rekryteras in, stanna kvar och utvecklas i jobbet.

Aktuellt

Kurser och konferenser

SKL:s arbetsgivarblogg

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot