Publicerad: 7 januari 2016

Suntarbetsliv en förening för hållbart arbetsliv

Suntarbetsliv är en förening som arbetar för att ge dig som chef och skyddsombud inom kommun- och landstingssektorn möjlighet att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa i arbetslivet, så att din verksamhet blir en attraktiv och effektiv arbetsplats.

Det gör vi genom att samla in kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador och att göra denna kunskap tillgänglig för alla inom kommun- och landstingssektorn.

Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot