Publicerad: 5 september 2016

Samverkansavtal för arbetsmiljö

Avtalet som slutits mellan SKL och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn heter FAS, Förnyelse - Arbetsmiljö - Samverkan. Syftet är att göra hälsa och arbetsmiljö till en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och i det dagliga arbetet.

Utifrån FAS kan arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare tillsammans arbeta för en väl fungerande verksamhet och en bra arbetsmiljö i livets alla skeden. Syftet är att göra hälsa och arbetsmiljö till en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och i det dagliga arbetet. Jämställdhet och mångfald är en självklarhet.

Samverkansavtal

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot