Publicerad: 20 september 2016

Upplägg Toppledarprogrammet

Under programmet arbetar vi med följande teman.

Att leda på strategisk nivå

Här tittar vi närmare på de krav som ställs på toppledare i en politisk kontext och om ett ledarskap i förändring och utveckling. Vi kommer att arbeta med frågor och utmaningar vi står inför i sektorn, vad det innebär att tänka och arbeta strategiskt och om betydelsen av ett perspektivtänkande.

Att leda politiskt styrd verksamhet

Kan du som ledare kan hantera närvaron av målkonflikter som finns i politiskt styrd verksamhet, och på gränssnittet gentemot politiken? Vi undersöker vad kundval, konkurrens och privatisering innebär för ledarskapet och vilka effekterna blir på värden som effektivitet, rättssäkerhet och demokrati och vad det innebär att leda en multiprofessionell organisation.

Att leda sig själv

Här ligger fokus på dig och hur tar din roll i besittning. Vi undersöker hur dina värderingar styr dig, dina personliga drivkrafter och hur du kan hantera chefskapet med integritet och etik. Vi fokuserar på kommunikationens och synlighetens betydelse för det strategiska ledarskapet och använder oss av aktuell forskning kring kommunikationsmönster i högpresterande team.

Att leda och utveckla för effektivitet och resultat

Hur kan organisationskulturen stödja – eller hindra – effektivitet och fokus på resultat? Vi granskar, med avstamp i aktuell forskning och debatt, metoder som utvecklas för kvalitets- och resultatmätning. Vad kan vi lära av näringslivet kring marknadstänkande och varumärken? Vi undersöker hur du som ledare i högre grad kan förstå, hantera och påverka en kultur med fokus på effektivitet och värdeskapande för kund/brukare och medborgare.

Att leda för utveckling – lärresa

Med syfte att vidga perspektivet, nytänkande och förmågan till omvärldsspaning genomförs som en del av programmet en lärresa där vi på plats studerar områden av betydelse för hur kommuner och landsting reformeras. Vi får möjlighet att utnyttja internationell kompetens inom området offentlig verksamhet på strategisk nivå. Programmet skräddarsys efter önskemål från deltagargruppen och erbjuder en mix av relevant forskning och praktiska erfarenheter med spännande pedagogik som ger användbara verktyg för utvecklingsarbetet på hemmaplan.

Att leda genom andra chefer – det indirekta ledarskapet

Här fördjupar vi oss i hur du kan använda ledningsgruppen som en strategisk resurs och ett instrument för utveckling och effektivitet. Vi undersöker frågeställningar som lojalitet och makt och arbetar med att utveckla förmågan att delegera. Med hjälp av ett så kallat Mytodrama kommer vi att fördjupa oss i grupper och vilka krav som ställs på ledningsgrupper.

Under och mellan modulerna

Under programmet löper ett parallellt individspår där vi knyter an din personliga utveckling avseende de frågor som behandlas i modulen. Det sker genom tester, feedback, reflektioner och grupphandledning kring konkreta dilemman för strategiska ledare. Vid varje modul görs också en tydlig koppling till den egna verksamheten och mellan modulerna genomförs vissa uppgifter, t.ex. litteraturstudier, spaningsuppgifter eller tillämpning av metoder som introducerats i programmet.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot