CEEP Sverige

CEEP Sverige är en ideell förening som bildades 1995, samtidigt som Sverige blev medlem i EU. I sektionen ingår Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket, Kommunala Företagens Samorganisation (KFS), Fastigo och Arbetsgivareförbundet Pacta.

CEEP företräder över 500 000 offentliga arbetsgivare på europeisk nivå med sammanlagt 64 miljoner anställda och är en av tre parter i den sektorsövergripande sociala dialogen inom EU.

Den svenska CEEP-sektionen har ett aktivt engagemang i följande CEEP-kommittéer.

 • Social Affairs Committee (arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor) och kommitténs arbetsgrupp Health and Safety Group.
 • CEEP Macroeconomic Task Force

Den svenska CEEP-sektionen har en styrelse som består av 12 ledamöter som utses av medlemmarna. 

Styrelsens presidium

 • Helène Fritzon, Sveriges Kommuner och Landsting, ordförande
 • Ann-Sofie Wågström, KFS andre vice ordförande

Styrelsens ledamöter

 • Sten Nordin, Sveriges Kommuner och Landsting, förste vice ordförande
 • Karin Engdahl, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Mats Johansson, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Roger Mogert, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Anna Hård of Segerstad, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Catarina Deremar, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Ola Karlsson, Pacta
 • Anders Stålby, Arbetsgivarverket
 • Lars Andrén, Arbetsgivarverket
 • Ann-Sofie Wågström, KFS, andre vice ordförande

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot