Publicerad: 30 mars 2016

Beställ lönelänken

För att använda Lönelänken måste du vara abonnent. Du beställer ett abonnemang genom att fylla i ett beställningsformulär.

Beställning nytt abonnemang Lönelänken

Ändring av abonnemang Lönelänken

Dela uppgifter med andra arbetsgivare

Ingår du i ett nätverk som du vill dela dina uppgifter med skickar du in ett mejl med uppgifter om vilka till lonelanken@skl.se

Ta del av andras uppgifter

Vill du ha tillgång till andras uppgifter måste de mejla in och godkänna att du får ta del av deras uppgifter.

Läsa in eget data

När du beställer abonnemang till lönelänken kan du göra ett val huruvida du ska ha möjlighet att läsa in eget data eller inte. Fördelen med att kunna läsa in egna uppgifter är att du kan ha de mest aktuella siffrorna som underlag.

Nackdelen är om ni är många användare av lönelänken och alla läser in egna uppgifter, då är det viktigt att hålla koll på vem som läser in vad och att det är tydligt vilket data som är inläst.

Pris och villkor för Lönelänken

Arbetsgivaren äger abonnemanget och kan tilldela 1 användare/abonnemang behörighet att använda Lönelänken genom att fylla i formuläret på SKL:s hemsida. (till exempelt vid byte av personal) Det är kostnadsfritt att byta användare.

  • Ett abonnemang kostar 4 500 kronor per år
  • Två abonnemang kostar 4 000 kronor per år per abonnemang
  • Tre abonnemang kostar 3 580 kronor per år per abonnemang

Kontakta SKL för prisuppgift vid beställning av fler än tre abonnemang.
Utöver detta tillkommer en startavgift på 3 250 kronor per abonnemang.

Abonnemanget på Lönelänken gäller årsvis och faktureras normalt sett en gång om året, janurari-december. Vi skickar ut en faktura vid första beställningen som sträcker sig till årsskiftet. För att säga upp abonnemanget ska uppsägning vara SKL tillhanda senast 31 oktober och det kan då användas tom 31 december uppsägningsåret. Uppsägning av abonnemang måste ske skriftligt till lonelanken@skl.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot