Publicerad: 21 mars 2017

Personal- och kompetensförsörjning

SKL arbetar med att följa upp rekryteringsbehovet på nationell nivå, påverka utbildningsanordnare och ge stöd till kommuner och landsting i arbetet med att uppfattas som attraktiva arbetsgivare.

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner och landsting behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren.

Glädjande nog finns ett stort intresse för yrkena bland ungdomar. Arbetsgivarnas utmaning är att ta vara på det stora intresset och erbjuda en bra arbetsmiljö och möjligheter till en långsiktig professionell utveckling.

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Anders Barane
Frågor om nyanlända
08-452 74 38
anders.barane@skl.se

Bodil Umegård
Utredare kompetensförsörjning och rekryteringsprognoser.
08-452 74 96
bodil.umegard@skl.se

Carin Renger
Utredare personal- och kompetensförsörjningsfrågor inom hälso- och sjukvård samt högre utbildning.
08-452 75 09
carin.renger@skl.se

Christin Granberg-Norberg
Utredare kompetensförsörjning.
08-452 76 30
christin.n.granberg@skl.se

Katarina Storm Åsell
Utredare kompetensförsörjning inom vård och omsorg.
08-452 75 95
katarina.stormasell@skl.se

Lars-Ove Brander
Handläggare personal- och kompetensförsörjning.
08-452 76 32
lars-ove.brander@skl.se

Lotta Christofferson
Utredare personal- och kompetensförsörjning.
08-452 77 87
lotta.christofferson@skl.se

Ulrika Wallén
Utredare personal- och kompetensförsörjningsfrågor inom förskola och skola.
08-452 76 03
ulrika.wallen@skl.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot