Publicerad: 3 maj 2017

Bredda rekryteringen

Fler kan bidra till vår gemensamma välfärd. I många verksamheter är könsfördelning ojämn och mångfalden kan öka, till exempel kan nyanländas kompetens tas tillvara bättre.

I dag är färre än 10 procent av anställda inom vården och omsorgen män. Inom skola/förskola är siffran 18 procent, i enbart förskolan tre. Men var tredje man kan tänka sig att jobba i sektorerna, enligt Ungdomsbarometern. Det gäller att förändra bilden av att vissa yrken passar kvinnor eller män bäst. En jämnare könsfördelning och större mångfald ökar rekryteringspotentialen.

Förändra normer om vem som passar var utifrån kön

Ta vara på ungas intresse för jobben. Inspirera och informera, erbjud feriejobb, praktikplatser
och använd arbetslivsintroduktionsavtal.

Ta till vara nyanländas kompetens

Nyanlända ska snabbt kunna validera sina kunskaper och ges förutsättningar för att kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, till exempel genom praktik. Deras kompetens och motivation måste kartläggas direkt och nödvändiga färdigheter kompletteras. Att ta tillvara nyanländas kompetens har en stor samhällsekonomisk vinst och är av stor vikt för den framtida kompetensförsörjningen.

Utbildad kompetens skulle kunna rekryteras från andra länder, exempelvis ingenjörer.

Olika vägar in i yrket

Det finns behövs fler vägar in i yrkena än den traditionella utbildningen. I exempelvis läraryrket behövs distansutbildningar, komplettering med pedagogisk utbildning, utbildning i kombination med arbete och komplettering av behörighet. Snabbspår är ett sätt, som nu erbjuds för den som vill sadla om till lärare. Möjligheterna att byta yrke mitt i livet behöver bli större inom många yrken.

Aktuellt

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot