Publicerad: 3 maj 2017

Bredda rekryteringen i förskolan

Många förskollärare behöver rekryteras för att bibehålla och fortsätta utveckla förskolans verksamhet.

Barn står på burkar på en förskola.

Aldrig tidigare har så många barn gått i förskola. I dag går cirka 84 procent av alla barn mellan 1 och 5 år i förskolan, som har blivit en egen skolform. För att bibehålla och fortsätta utveckla verksamheten behöver cirka 50 000 förskollärare och barnskötare rekryteras fram till år 2023.

Vart tar killarna vägen?

Idag arbetar omkring fyra procent män i förskolan. Samtidigt vet vi att ungefär lika många killar som tjejer i åldern 15-24 år kan tänka sig att jobba i förskolan. Någonstans på vägen försvinner alltså en stor rekryteringsbas.

Lokala förutsättningar – samma mål

De lokala rekryteringsutmaningarna kan se olika ut. Kommunernas geografiska läge kan påverka vem som finns att anställa och verksamheternas arbetssätt och bemanning kan skilja sig åt. Något som är gemensamt för landets förskolor är dock den låga andelen män.

För att kunna möta dagens och morgondagens behov av kompetent personal är det därför nödvändigt att se möjliga medarbetare i hela befolkningen, bland både män och kvinnor.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot