Publicerad: 8 februari 2017

Utmana normerna

Normer kring kön och yrken är något som påverkar både vuxna och barn. Några av de allra första yrken som många barn blir bekanta med är just förskollärare och barnskötare. Här finns möjlighet att visa att yrkena passar lika bra för män och kvinnor.

Förskollärare hjälper barn att klä på sig ytterkläder.

Kön får inte hindra

Män ska dock inte lockas till förskolan för att fylla någon specifikt ”manlig” funktion. Och fler män i förskolan är inte lösningen för att uppnå en jämställd förskola. Men det kan vara en av flera vägar för arbetsplatsen att lyfta frågan om jämställdhet och realisera förskolans uppdrag om att motverka traditionella könsmönster.

Barn i förskolan ska veta att du kan prova, välja och göra det som intresserar dig, oavsett om du identifierar dig som pojke eller flicka. Samma villkor ska självklart gälla för det barn som inte identifierar sig som pojke eller flicka. Alla medarbetare i förskolan ska kunna arbeta utan att bli bemötta utifrån stereotypa föreställningar om kön.

Förskolan en professionell arbetsplats

Att lyfta förskolan som professionell arbetsplats och att definiera och lyfta barnskötarnas och förskollärarnas yrkesroller kan vara en väg för att synliggöra och arbeta aktivt med de normer som omger förskolan och dess medarbetare.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot