Publicerad: 8 februari 2017

Snabbspår för nyanlända

Snabbspår för nyanlända syftar till att korta vägarna och effektivisera processerna som bidrar till att nyanlända med yrkes- och utbildningsbakgrund kan börja arbeta i Sverige. Det handlar också om att tänka nytt och innovativt kring vägarna in på arbetsmarknaden.

SKL jobbar för att kommuner, landsting och regioner ska kunna ta tillvara på den kompetens som nyanlända har med sig i form av utbildning och yrkeserfarenhet för att underlätta för den framtida kompetensförsörjningen.

Välfärdssektorn kommer behöva rekrytera 530 000 personer den närmaste tioårsperioden. De personer som invandrar till Sverige, som flyr från sina egna hemland för att få en ny start i Sverige, behövs i vår sektor. Därför är SKL positiva till de initiativ som tagits med trepartssamtal kring snabbspår för nyanlända. Vi har tillsammans med regeringen presenterat två snabbspår. Ett för legitimationsyrkena inom hälso- och sjukvården och ett för lärare och förskollärare. Vi arbetar också med ett snabbspår inom vård- och omsorg och för socionomer.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot