Publicerad: 8 februari 2017

Ta tillvara kompetensen hos personer med funktionsnedsättning

Kommuner, landsting och regioner står inför framtida rekryteringsutmaningar. Sammanlagt behövs 530 000 nya medarbetare rekryteras fram till 2023. En pusselbit är att tillvarata kompetensen hos personer med funktionsnedsättning som ett led i att klara den framtida kompetensförsörjningen.

Som arbetsgivare kan vi bredda rekryteringen genom att se kompetens före vi ser ett eventuellt funktionshinder och genom att förändra och utveckla i arbetssätt, organisation och bemanning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot