Publicerad: 22 januari 2015

Arbetsliv på Twitter

Arbetslivssektionen har ett eget Twitterkonto där vi twittrar om frågor som rör personal- och kompetensförsörjning, arbetsmiljö och ledarskap.

@SKL_Arbetsliv

För oss är det viktigt att komma ut med våra budskap, men också bidra med omvärldsspaning och omvärldsanalys som kan lede till ett bättre och mer hållbart arbetsliv.

Vi retweetar också inlägg som bidrar till nyanserad debatt och nya perspektiv på frågor som rör och engagerar oss. Retweets betyder inte alltid att vi håller med.

Kontot kommer främst att hanteras under kontorstid.

Vi som twittrar på @SKL Arbetsliv

Caroline Olsson (CO)

Anders Barane (AB)

Christin N. Granberg (CNG)

Bodil Umegård (BU)

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot