Publicerad: 5 december 2017

Rökfri arbetstid

Allt fler kommuner och landsting väljer att införa rökfri arbetstid. I dag har sex av tio kommuner infört rökfri arbetstid. Flertalet av landstingen har också infört rökfri arbetstid.

Rökfri arbetstid är ett led i kommunernas, landstingens och de fackliga organisationernas gemensamma strävan att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö och verksamheter.

Enligt enkätstudien genomförd under hösten 2011 uppger 139 av landets kommuner och 15 av landstingen att de beslutat att införa rökfri arbetstid för sina medarbetare. Merparten av dessa kommuner och landsting erbjuder medarbetarna stöd för att sluta röka. Ett relevant stöd då tre av fyra rökare vill sluta röka.

Varför rökfri arbetstid?

Kommunen/landstingen värnar både om medarbetarnas egna och andras hälsa genom att ha rökfri arbetstid. Både arbetsgivare och medarbetare har mycket att vinna på rökfri arbetstid.

  • Personalen är den viktigaste tillgången i verksamheten. Undersökningar visar att tre av fyra rökare vill ha hjälp att sluta röka och merparten av de kommuner som infört rökfri arbetstid erbjuder sina anställda avvänjningsstöd.
  • Det handlar både om förbättra arbetsmiljö - att minska risken för att anställda ska utsättas för rök i sin arbetsmiljö, brukare av välfärdstjänster ska slippa utsättas för rök.
  • En förebild - invånare bemöts i olika sammanhang som till exempel elever och förskolebarn, patienter - personalen är en förebild
  • En trovärdighetsfråga - landsting och kommuner arbetar många gånger med hälsofrågor. Det är eftersträvansvärt att personalen avspeglar det.
  • För verksamheten - lokaler, utrustning och material utan röklukt.

Fakta

Tobakslagen säger att varje arbetsplats ska arbeta aktivt för att minimera risken för passiv rökning. Rökfri arbetstid innebär att ingen ska utsättas för tobaksrök på sitt arbete. Det betyder att den tid man arbetar eller har paus ska vara rökfri. Lunchen räknas inte in i arbetstiden och är därmed undantagen.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot