Publicerad: 6 december 2017

Arbetsmiljöutbildning

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en grundläggande utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete speciellt framtagen för kommun- och landstingssektorn. Bakom framtagandet av utbildningen står SKL i samverkan med de fackliga organisationerna.

På Suntarbetsliv finns olika stöd, verktyg och inspiration för att skapa friska arbetsplatser i kommun- och landstingssektorn. Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en grundläggande utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete speciellt framtagen för kommun- och landstingssektorn. Bakom framtagandet av utbildningen står SKL i samverkan med de fackliga organisationerna.

Arbetsmiljöutbildningen är framtagen för att chefer och skyddsombud ska få kunskaper i praktiskt arbetsmiljöarbete. Den är uppdelad i sex moduler som innehåller centrala delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildningen är gratis att använda.

Här får du svar på de vanligaste frågorna om Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Du kan också ta del av några kommuners och landstings erfarenheter av att ha använt utbildningen.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot