Publicerad: 29 juni 2017

Fråga och svar

Hur kan du utveckla kontakten med Arbetsmiljöverket?

Ring eller skriv och be om tips och råd. Om du ringer Arbetsmiljöverket (AV) på telefon 010-730 90 00, så hamnar du i deras svarstjänst, där du kan få information om vad som gäller och tips om var man kan söka mer information på www.av.se.

Bjud in företrädare för AV till diskussion om planerade insatser inom arbetsmiljöområdet, temadagar, seminarier och andra informationstillfällen. AV har branschspecifika kunskaper om arbetsmiljöfaktorer som kan förbättra verksamheten och arbetsförhållandena och öka attraktionen som arbetsgivare. Notera dock att AV alltid har kvar sin myndighetsroll.

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare
  • Ned Carter
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot