Publicerad: 29 juni 2017

Fråga och svar

I vilka sammanhang inspekterar Arbetsmiljöverket din verksamhet?

Arbetsmiljöverkets inspektioner har olika inriktningar och syften, alltifrån tillsyn av arbetsförhållandena vid enskilda arbetsplatser till hur verksamheten själv systematiskt arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Det kan vara till exempel:

  • Allvarliga olycksfall och tillbud.
  • Skyddsombud/arbetsmiljöombud har gjort framställning enligt kap 6 § 6a arbetsmiljölagen.
  • Planerade inspektioner.
  • Särskilda satsningar till exempel kvinnors arbetsmiljö, akutsjukvården, slöjdsalar.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot