Publicerad: 29 juni 2017

Fråga och svar

I vilka sammanhang inspekterar Arbetsmiljöverket din verksamhet?

Arbetsmiljöverkets inspektioner har olika inriktningar och syften, alltifrån tillsyn av arbetsförhållandena vid enskilda arbetsplatser till hur verksamheten själv systematiskt arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Det kan vara till exempel:

  • Allvarliga olycksfall och tillbud.
  • Skyddsombud/arbetsmiljöombud har gjort framställning enligt kap 6 § 6a arbetsmiljölagen.
  • Planerade inspektioner.
  • Särskilda satsningar till exempel kvinnors arbetsmiljö, akutsjukvården, slöjdsalar.

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare
  • Ned Carter
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot