Publicerad: 29 juni 2017

Fråga och svar

Vad är det egentligen som ska göras?

Begär att få saker och ting förklarade om något är oklart eller otydligt. Vid den muntliga återkoppling som följer efter inspektionen kan AV besvara frågor och ge råd och tips. Kontakta alltid AV om något är oklart.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot