Publicerad: 29 juni 2017

Fråga och svar

Vad bör dokumenteras?

Skriv gärna upp vem du har talat med på AV, liksom datum och vad ni pratade om och vad ni kom överens om. Vid en rättslig process måste det skriftliga underlaget finnas tillgängligt för processföraren.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot