Publicerad: 29 juni 2017

Fråga och svar

Vad bör du göra när Arbetsmiljöverket ställer krav?

Klargör vem eller vilka i organisationen som svarar för handläggning och beslut om åtgärder som kan bli aktuella. Klargör också vilka resurser som de kan ta i anspråk. Klargör vem som skriver under eventuellt överklagande. Ange vem som svarar för handläggning och beslut i dessa ärenden i organisationens skriftliga fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot