Publicerad: 30 maj 2018

Arbetsmiljöverket inspekterar hot och våld i HVB-hem och LSS-boenden

Arbetsmiljöverket påbörjar en nationell tillsynskampanj mot HVB-hem och LSS-boende. Kampanjen pågår i tre år, har fokus på hot och våld och omfattar närmare 800 inspektioner.

I Arbetsmiljöverkets inspektion kontrolleras bland annat att arbetsgivaren har ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete mot hot och våld och att arbetsgivare följer arbetsmiljölagstiftningen.

Vård och omsorg har många arbetsskadeanmälningar orsakade av våld, hot och kränkande särbehandling. Vanligast är anmälningar på HVB-hem (hem för vård eller boende) och LSS-boenden (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).

Arbetsmiljö för HVB

Råd om att förebygga hot på jobbet

Råd vid kontakt med Arbetsmiljöverket

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot