Publicerad: 5 december 2017

Avtal om samverkan och arbetsmiljö

SKL och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn har slutit ett avtal om samverkan och arbetsmiljö.

Genom avtalet kan lokala parter ta om hand både den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen. Avtalet gäller från och med den 1 november 2017.

Samverkansavtal

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot