Publicerad: 11 oktober 2018

Forskning och utveckling, arbetsmiljö

SKL samt Sobona och de fackliga organisationerna i samverkan stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa via AFA Försäkring.

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor inom kommuner, landsting och regioner samt till det privata näringslivet.

AFA Försäkrings skadestatistik tillsammans med omvärldsbevakning är en utgångspunkt i våra beslut om vilka FoU-områden som ska prioriteras.

Anslag ges till fristående projekt eller projekt som ingår i utlysningar av FoU-program inom arbetsmiljö och hälsa. Viktiga kriterier vid bedömning av vilka projekt som ska få anslag är relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktiskt nytta.

Under 2016 beviljades 38 av 205 ansökningarna som kom in i de öppna utlysningarna.

Det finns cirka 250 pågående projekt och två pågående forskningsprogram. Kronisk smärta som pågår 2015-2018 och Hållbart arbetsliv som pågår 2017-2019.

FoU-program, AFA Försäkring

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv bidrar till att kommunicera forskningsresultat och att kunskap från forskning kommer till praktisk nytta på arbetsplatserna.

Suntarbetsliv

Informationsansvarig

  • Mats Stenberg
    Handläggare
  • Ned Carter
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot