Publicerad: 3 maj 2019

Forskning och utveckling, arbetsmiljö

SKL samt Sobona och de fackliga organisationerna i samverkan stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa via AFA Försäkring.

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor inom kommuner och regioner samt till det privata näringslivet.

AFA Försäkrings skadestatistik tillsammans med omvärldsbevakning är en utgångspunkt i våra beslut om vilka FoU-områden som ska prioriteras.

Anslag ges till fristående projekt eller projekt som ingår i utlysningar av FoU-program inom arbetsmiljö och hälsa. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktiskt nytta är viktiga kriterier vid bedömning av vilka projekt som ska få anslag. 

Det finns cirka 250 pågående projekt och två pågående forskningsprogram.

FoU-program, AFA Försäkring

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv bidrar till att kommunicera forskningsresultat och att kunskap från forskning kommer till praktisk nytta på arbetsplatserna.

Suntarbetsliv

Informationsansvarig

  • Mats Stenberg
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot