Publicerad: 25 april 2017

Fråga och svar

Är arbetsgivaren skyldig att anmäla sjukskrivningar på grund av kränkande särbehandling till Arbetsmiljöverket eller Försäkringskassan?

Om det konstaterats vara kränkande särbehandling förknippad med sjukdom eller att någon ställts utanför arbetsplatsens gemenskap ska arbetsgivaren anmäla det som en arbetssjukdom. Anmälan går då till Försäkringskassan.

Anmäl arbetsskada

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot