Publicerad: 25 april 2017

Fråga och svar

På vilken organisatorisk nivå bör en policy om kränkande särbehandling formuleras?

Det är viktigt att inte skapa policy- och måldokument på alltför många ställen. Därför är det en fördel att skapa en policy på en övergripande nivå i organisationen. Policyn kan då lättare följas upp i samband med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Ett generellt råd är att antalet policy- och måldokument i arbetsmiljöarbetet inte är för många. Alltför många policy och måldokument leder lätt leder till att fokus förloras i arbetsmiljöarbetet.

Policyn ska vara känd av chefer och medarbetare i verksamheten. Skyddsombud och arbetstagare ska ha möjlighet att vara delaktiga när policyn tas fram. Om policyn tas fram centralt i en stor organisation kan en bearbetning behövas på förvaltnings- eller arbetsplatsnivå.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot