Publicerad: 6 februari 2018

Fråga och svar

Vem bör lämpligen utföra en utredning av kränkande särbehandling?

Det kan vara bra med en utomstående utredare, från exempelvis företagshälsovården De som är inblandade ska naturligtvis inte göra utredningen. I vissa fall har en person från HR-funktionen tillsammans med en facklig företrädare genomfört utredningen.

Den förutsättning som alltid ska gälla är att den/de som genomför en utredning har tillräcklig kompetens, möjligheter att agera opartiskt och ha de berördas förtroende.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot