Publicerad: 25 april 2017

Fråga och svar

Vilken roll i en utredning har den som anklagar någon för kränkande särbehandling?

Arbetsgivaren ska tillhandahålla stöd för den som drabbats av kränkande särbehandling. Detta kan exempelvis ske genom företagshälsovårdens försorg.

Inför en utredning bör man klargöra att det inte går att uttala sig anonymt om en person, som inte under något skede av en utredning får replikrätt. Det får inte vara fritt fram för vem som helst att anklaga någon för kränkande särbehandling som inte kan försvara sig.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot