Publicerad: 1 november 2016

Fråga och svar

Har medarbetaren något eget ansvar?

Medarbetarna ska följa arbetsgivarens anvisningar och lyfta upp problem om de förekommer.

Vad gäller den fysiska arbetsmiljön talar man ofta om säkerhetskultur vilket handlar om de gemensamma normer och värderingar runt säkerhet som råder på arbetsplatsen. Detta resonemang kan man i viss mån överföra till den sociala miljön. Vi är ju varandras arbetsmiljö, och det betyder att alla på arbetsplatsen har ett stort ansvar för att bete sig väl mot varandra. Den sociala arbetsmiljön är ett uttryck för hur vi beter oss mot varandra. Här har chefer, skyddsombud och fackliga företrädare ett extra stort ansvar att vara förebilder.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot