Publicerad: 1 november 2016

Fråga och svar

Kränkande särbehandling

I föreskriften står att arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras och att detta gärna kan göras skriftligen i en policy.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot