Publicerad: 1 november 2016

Fråga och svar

Kränkande särbehandling

I föreskriften står att arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras och att detta gärna kan göras skriftligen i en policy.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot