Publicerad: 1 november 2016

Fråga och svar

Vad innebär OSA-föreskriften för arbetsgivarna?

OSA-föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla den 31 mars 2016.

Har verksamheten ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete så beaktas typiskt sett de frågor som tas upp i OSA-föreskriften:

  • Arbetsbelastning
  • Arbetstid och -förläggning
  • Arbetet mot kränkande särbehandling Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot