Publicerad: 24 november 2017

Fråga och svar

Är en utredning om mobbning, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier en offentlig handling?

Om en utredning lämnas över från exempelvis en extern företagshälsovård till en kommunal- eller landstings/regionverksamhet gäller offentlighetsprincipen och utredningen räknas som en inkommen handling. Om någon därefter begär ut denna handling ska arbetsgivaren genomföra en sekretessprövning. Sekretess gäller exempelvis i personalsocial verksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den anställde eller någon närstående till denne lider men.

Det går inte att på förhand avgöra i vilken mån en utredning omfattas av sekretess, utan måste prövas i varje enskilt fall.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot