Publicerad: 24 november 2017

Fråga och svar

Ska arbetsgivaren göra en polisanmälan?

Polisanmälan av brott som har koppling till arbetsplatsen kan ske om det finns faktaunderlag som utvisar att det kan röra sig om brottslig handling. Sexuellt ofredande och försök till våldtäkt är två exempel på brott.

Det kan därmed bli aktuellt för arbetsgivaren att polisanmäla. Som utgångspunkt är det den som är utsatt för brottet (målsäganden) som polisanmäler. Om istället arbetsgivaren polisanmäler förutsätter det att den medarbetare som utsatts för brottet är beredd att medverka i polisens förundersökning.

Den utsatta medarbetaren behöver därför alltid tillfrågas inför arbetsgivarens polisanmälan.

Arbetsgivaren har inte någon laglig skyldighet att göra en egen polisanmälan.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot