Publicerad: 24 november 2017

Fråga och svar

Vilken roll i en utredning har den som anklagar någon för sexuella trakasserier, kränkande särbehandling eller mobbning?

Inför en utredning bör man klargöra att det inte går att uttala sig anonymt om en person, som inte under något skede av en utredning får replikrätt. Det kan inte vara fritt fram för vem som helst att anklaga någon för sexuella trakasserier, kränkande särbehandling eller mobbning som inte kan försvara sig.

Det finns skäl att överväga om den som anklagar någon och den som anklagas ska fortsätta arbeta på samma arbetsplats under tiden en utredning genomförs.

Det är bra att ha en ungefärlig tidplan för utredningen, att den genomförs snabbt och i vart fall utan att det drar ut på tiden, av hänsyn till alla berörda.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot