Publicerad: 24 juni 2019

Samverkan för friskare arbetsplatser

SKL har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner.

Tillsammans kan parterna vända utvecklingen så att kommuner och regioner både levererar den verksamhet som utgör kärnan i välfärden och ger hållbar hälsa för medarbetarna.

Avsiktsförklaring: Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting (PDF, nytt fönster)

Webbseminarium 13 november

13 november bjuder centrala parter in till ett webbseminarium som rör samverkan för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner. Seminariet är ett bidrag till hur lokala parter kan initiera eller utveckla en strategi för att nå låg och stabil sjukfrånvaro.

Arrangemanget riktar sig särskilt arbetsgivare i kommuner och regioner och till fackliga representanter, i synnerhet central samverkansgrupp eller skyddskommitté.

Webbseminarium - Samverkan för friskare arbetplatser

Åtta områden för friskare arbetsplatser

Centrala parters avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser prioriterade åtta områden för hållbart arbetsmiljöarbete samt bra arbetsförhållanden. Här presenteras de olika områdena med olika exempel på stöd och verktyg.

1. Styrning och ledning för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro

2. Stödpaket till lokal nivå

3. Stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet

4. Bättre användning av kvalitetssäkrad företagshälsovård

5. Ta vara på medarbetarnas engagemang för minskad sjukfrånvaro

6. Stärkt samverkan och högre kvalitet i rehabiliteringsprocessen

7. Nya vägar tillbaka från sjukskrivning

8. Verksamhetsspecifika insatser

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kristina Folkesson
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot