Publicerad: 1 februari 2019

Friskare arbetsplatser

SKL har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner. Avsiktsförklaringen presenterar åtgärder inom åtta områden.

Avsiktsförklaring: Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting (PDF, nytt fönster)

Åtta områden och flera åtgärder

I avsiktsförklaringen presenteras åtta områden och flera åtgärder som behöver genomföras. Några av de större åtaganden är redan genomförda, bland annat det nya samverkansavtalet, lanseringen av flera verktyg som stöd för arbetsmiljöarbete ute på arbetsplatserna samt att uppbyggnaden av en ny organisation för stöd till lokalt arbete startade den 1 januari 2018.

Åtta områden och tillhörande åtgärder:

1. Styrning och ledning för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro

2. Stödpaket till lokal nivå

3. Stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet

4. Bättre användning av kvalitetssäkrad företagshälsovård

5. Ta vara på medarbetarnas engagemang för minskad sjukfrånvaro

6. Stärkt samverkan och högre kvalitet i rehabiliteringsprocessen

7. Nya vägar tillbaka från sjukskrivning

8. Verksamhetsspecifika insatser

Förslag till regeringen

I samband med att avsiktsförklaringen presenterades, beskrev parterna också tre områden där regeringen behöver vidta åtgärder för att förstärka parternas insatser:

  1. Stärka rehabiliteringskedjan och främja arbetsförmågan, bland annat föreslås att Försäkringskassans samordnande roll behöver stärkas för att främja samverkan runt den sjukskrivne och att möjligheterna att delvis återgå i arbete samtidigt med sjukskrivning ska utvecklas.
  2. Värna och utveckla företagshälsovården, bland annat att utveckla incitamenten för arbetsgivare att använda sig av företagshälsovården i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
  3. Bättre användning av kunskaper genererade från arbetsmiljöinspektioner, bland annat genom att Arbetsmiljöinspektionen får i uppdrag att på ett systematiskt sätt sammanfatta och återföra kunskaper och rekommendationer från genomföra inspektioner till arbetsmarknadens parter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Caroline Olsson
    Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot