Publicerad: 14 juni 2018

Bättre användning av kvalitetssäkrad företagshälsovård

En kvalitetssäkrad företagshälsovård är ett viktigt stöd för det lokala arbetsmiljöarbetet och kan jobba både förebyggande och rehabiliterande. För att utreda och ge förslag till hur kommuner, landsting och regioner kan använda företagshälsovården mer och bättre, har en partssammansatt expertgrupp tillsatts.

Goda exempel på samarbete mellan arbetsgivare och företagshälsovård

En expertgrupp har också i uppgift att lyfta fram goda exempel på samarbete mellan arbetsgivare och företagshälsovård, där man har lyckats arbeta förebyggande och där det bidragit till en sänkning eller stabilisering av sjukfrånvaro och personalomsättning på en låg nivå.

Uppdaterat upphandlingsstöd för företagshälsovård

En partssammansatt expertgrupp har uppdaterat verktyget FAS Stöd för upphandling av företagshälsovård.

Råd vid upphandling och samarbete med företagshälsovård (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot