Publicerad: 5 december 2017

Förekomst av företagshälsovård

Åtgärd

Utreda i vilken omfattning de lokala arbetsgivarna efterföljer arbetsmiljölagens krav på förekomst av företagshälsovård.

Status

En tillsatt partssammansatt expertgrupp kartlägger detta. Arbetet inväntar utvecklingen av andra projekt inom ramen för avsiktsförklaringen samt ett tydligare uppdrag från Arbetsmiljörådet för kommuner och landsting (AMR).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot