Publicerad: 14 juni 2018

Fråga och svar

Goda exempel på samarbete mellan arbetsgivare och företagshälsovård

En expertgrupp har också i uppgift att lyfta fram goda exempel på samarbete mellan arbetsgivare och företagshälsovård, där man har lyckats arbeta förebyggande och där det bidragit till en sänkning eller stabilisering av sjukfrånvaro och personalomsättning på en låg nivå.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot