Publicerad: 16 maj 2017

Kostnadseffektiv företagshälsovård

Åtgärd

Tydliggöra för lokal nivå det kostnadseffektiva i att som arbetsgivare tillhandahålla en kvalitetssäkrad företagshälsovård med särskilt fokus på förebyggande åtgärder och därigenom verka för att samtliga arbetsgivare nyttjar företagshälsovården i ett förebyggande syfte.

Status

Expertgruppen utreder hur det kan göras tydligare för arbetsgivare att en kvalitetssäkrad företagshälsovård kan vara kostnadseffektiv.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot