Publicerad: 5 december 2017

Kostnadseffektiv företagshälsovård

Åtgärd

Tydliggöra för lokal nivå det kostnadseffektiva i att som arbetsgivare tillhandahålla en kvalitetssäkrad företagshälsovård med särskilt fokus på förebyggande åtgärder och därigenom verka för att samtliga arbetsgivare nyttjar företagshälsovården i ett förebyggande syfte.

Status

Expertgruppen utreder hur parterna kan bli tydligare i det kostnadseffektiva att som arbetsgivare tillhandahålla en kvalitetssäkrad företagshälsovård. Arbetet inväntar utvecklingen av andra projekt inom ramen för avsiktsförklaringen samt ett tydligare uppdrag från Arbetsmiljörådet för kommuner och landsting (AMR).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot