Publicerad: 6 februari 2018

Uppdatering av verktyg

Åtgärd

Uppdatera och nylansera det partsgemensamma verktyget FAS Stöd för upphandling av företagshälsovård.

Status

En partssammansatt expertgrupp har uppdaterat verktyget FAS Stöd för upphandling av företagshälsovård. Lansering sker i början av 2018. Gruppen har också i uppgift att lyfta fram goda exempel på samarbete mellan arbetsgivare och företagshälsovård, där man lyckats arbeta förebyggande och där det bidragit till en sänkning eller stabilisering av sjukfrånvaro och personalomsättning på en låg nivå.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot