Publicerad: 5 december 2017

Uppdatering av verktyg

Åtgärd

Uppdatera och nylansera det partsgemensamma verktyget FAS Stöd för upphandling av företagshälsovård.

Status

En partssammansatt expertgrupp har uppdaterat verktyget FAS Stöd för upphandling av företagshälsovård, och materialet är klart för tryck. Lanseringen av upphandlingsverktyget behöver synkroniseras med lanseringen av det nya FAS-avtalet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot