Publicerad: 5 december 2017

Utvecklingsarbete

Åtgärd

Inleda ett utvecklingsarbete för kommuner och landsting i syfte att utveckla verksamhet, samverkan och dialog mellan arbetsgivare och företagshälsovården.

Status

Arbetet med denna del inväntar utvecklingen av andra projekt inom ramen för avsiktsförklaringen samt ett tydligare uppdrag från Arbetsmiljörådet för kommuner och landsting (AMR).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot