Publicerad: 14 juni 2018

Nya vägar tillbaka från sjukskrivning

För medarbetare som befinner sig i långa sjukskrivningar, behöver det finnas bättre förutsättningar för att komma tillbaka i arbete, till exempel att växla jobb eller yrke när alla andra möjligheter att komma tillbaka till ordinarie arbetsuppgifter är uttömda.

Anpassning till arbetsförmåga

Åtgärd

Hitta former som syftar till att medarbetare kan utveckla kompetens för en tjänst som är förenlig med den anställdes arbetsförmåga.

Utarbeta stöd till arbetsgivarna för hur de kan arbeta med omställning och karriärväxling för medarbetare i långvarig sjukskrivning.

Status

För att ge möjlighet att lokalt arbeta mer aktivt med tidiga omställningsåtgärder, har SKL och Pacta enats med Kommunal, AkademikerAlliansen, OFR:s förbundsområden AKV och Hälso- och sjukvård samt Sveriges Läkarförbund om att införa medel för tidig lokal omställning (TLO-KL) under en treårig försöksperiod som pågår mellan 2017 och 2019 .

Syftet med omställningsmedlen är att ge möjlighet att lokalt arbeta mer aktivt med tidiga omställningsåtgärder.

Omställningsfonden
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot