Publicerad: 13 september 2019

Nya vägar tillbaka från sjukskrivning

Medarbetare som befinner sig i långa sjukskrivningar, där rehabiliteringsmöjligheterna tillbaka till ordinarie tjänst eller arbetsuppgifter är uttömda, måste få goda förutsättningar att växla jobb eller yrke för att komma tillbaka i arbete.

Överenskommelse om tidig lokal omställning

Införandet av tidig lokal omställning innebär att lokala omställningsmedel tillgängliggörs till tidiga omställningsåtgärder med huvudsyfte att undvika framtida uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Tidig lokal omställning, TLO-KL

Omställningsfonden

Omställningsfonden stöttar anställda i kommuner, regioner, kommunalförbund och Sobonaföretag till nytt jobb vid uppsägning.

Omställningsfonden

Rehabiliteringsstöd

AFA-försäkring är med och bidrar med stöd till bland annat omställning eller livsstilsförändring.

Rehabiliteringsstöd

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot