Publicerad: 5 december 2017

Stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet

Chefer och skyddsombud har viktiga roller i arbetsmiljöarbetet. De behöver kunskaper och förutsättningar och uppleva att organisationen ger ett tillräckligt stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Suntarbetsliv har tagit fram en rad verktyg, som behöver vara kända och använda.

Mål för Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Åtgärd

Sätta mål för användningen av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Parterna var för sig och tillsammans ska ta ansvar för sin del i lanseringen av utbildningen.

Status

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning har under hösten 2017 marknadsförts extra brett. Målet är att 100 procent av målgruppen (chefer och skyddsombud) känner till utbildningen vid 2017 års utgång.

Under 2018 ska 25 procent av målgruppen ha genomgått utbildningen. Suntarbetsliv har fått i uppdrag att följa upp målen.

Praktiska verktyg för arbetsmiljöarbete

Åtgärd

Suntarbetsliv tar fram nya verktyg för arbetsmiljöarbete, fördjupningsmaterial för arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö samt stöd i arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning.

Status

Verktyget OSA-kollen har lanserats under våren 2018. Verktyg om det systematiska arbetsmiljöarbetet samt verktyg för rehabilitering och arbetsanpassning planeras att lanseras under hösten 2018.

OSA-kollen

Informationsansvarig

  • Caroline Olsson
    SektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot