Publicerad: 5 december 2017

Stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet

Chefer och skyddsombud har viktiga roller i arbetsmiljöarbetet. De behöver kunskaper och förutsättningar och uppleva att organisationen ger ett tillräckligt stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Suntarbetsliv har tagit fram en rad verktyg, som behöver vara kända och använda.

Mål för Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Åtgärd

Sätta mål för användningen av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Parterna var för sig och tillsammans ska ta ansvar för sin del i lanseringen av utbildningen.

Status

Arbetsmiljöutbildningen marknadsförs brett. Målet är att 100 procent av målgruppen (chefer och skyddsombud) känner till utbildningen vid 2017 års utgång. Under 2018 ska 25 procent av målgruppen ha genomgått utbildningen. Suntarbetsliv har fått i uppdrag att följa upp målen.

Praktiska verktyg för arbetsmiljöarbete

Åtgärd

Suntarbetsliv tar fram nya verktyg för arbetsmiljöarbete, fördjupningsmaterial för arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö samt stöd i arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning.

Status

Verktygen beräknas att lanseras under 2017/2018.

Chefstäthet

Åtgärd

Verka för att verksamheterna har en chefstäthet som gör ett personligt, närvarande arbetsmiljöarbete möjligt.

Status

En expertgrupp utreder detta.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot