Publicerad: 6 februari 2018

Mål för Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Åtgärd

Sätta mål för användningen av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Parterna var för sig och tillsammans ska ta ansvar för sin del i lanseringen av utbildningen.

Status

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning har under hösten 2017 marknadsförts extra brett. Målet är att 100 procent av målgruppen (chefer och skyddsombud) känner till utbildningen vid 2017 års utgång.

Under 2018 ska 25 procent av målgruppen ha genomgått utbildningen. Suntarbetsliv har fått i uppdrag att följa upp målen.

Informationsansvarig

  • Caroline Olsson
    SektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot