Publicerad: 13 september 2019

Stärkt samverkan och högre kvalitet i rehabiliteringsprocessen

Arbetsgivaren bär ansvaret för rehabiliteringsprocessen och att medarbetare snabbt och hållbart kan komma tillbaka i arbete.

För det behöver chefer tillgång till kunskap och stöd i rehabiliteringsarbetet. Grundläggande är också en god samverkan kring den enskildes rehabilitering där alla aktörer såsom medarbetare, fack, arbetsgivare samt myndigheter har tydliga mandat, rätt kompetens och förutsättningar.

Hållbar rehabilitering

Goda exempel och forskning kring hur vägen tillbaka till jobbet kan se ut.

Hållbar rehabilitering

Aktiva rehabkoordinatorer - exempel från Gävle

Lyckad samordning i Gävle gjorde att sjuktalen sjönk.

Aktiva rehabkoordinatorer sänkte sjuktalen

Ekonomiskt stöd ger rehabiliteringen fart - exempel från Säffle

Säffle kan med stöd från AFA, erbjuda samtalssötd i rehabiliteringen.

Ekonomiskt stöd ger rehabiliteringen fart

Stöttande chefer ska förhindra sjukskrivningar

Forskningsprojekt om hur chefer kan stötta vid stressrelaterad ohälsa.

Stöttande chefer ska förhindra sjukskrivningar

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot