Publicerad: 14 juni 2018

Stärkt samverkan och högre kvalitet i rehabiliteringsprocessen

Samverkan kring den sjukskrivnes rehabilitering behöver stärkas för att tydligare främja en snabbare och hållbar återgång till arbetet. Arbetsgivaren behöver ta bättre ansvar för rehabiliteringsprocessen, och cheferna ska uppleva att de har tillräckligt stöd för detta.

Kunskap om hur rehabilitering kan användas

Åtgärd

Säkra att chefer i verksamheterna har tillgång till kunskap om hur de aktivt kan arbeta med rehabilitering och arbetsanpassning på arbetsplatserna, antingen genom egen kompetens eller uppsökande stöd från företagshälsovård eller motsvarande.

Utnyttja och sprida goda erfarenheter av tidigare försöksverksamhet med teamsamverkan i rehabiliteringen, särskilt utsedda personer i rehabiliteringsarbetet och andra erfarenheter från hela arbetsmarknaden.

Status

Suntarbetsliv har uppdraget att sprida goda exempel på rehabiliteringsarbete i kommuner och landsting och andra delar av arbetsmarknaden, bland annat teamsamverkan i rehabiliteringsprocessen. Detta sker framför allt genom webbplatsen för Suntarbetsliv och genom nyhetsbrevet från Suntarbetsliv.

Suntarbetsliv

Bättre nyttja ekonomiskt stöd för rehabilitering

Åtgärd

Stimulera arbetsplatserna till ett bättre nyttjande av Försäkringskassans och AFA Försäkrings befintliga ekonomiska stöd för rehabiliteringsinsatser.

Bidrag till utredningar – arbetsplatsnära stöd, Försäkringskassan

Det här är rehabiliteringsstöd, AFA Försäkring
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot