Publicerad: 5 december 2017

Kunskap om hur rehabilitering kan användas

Åtgärd

Säkra att chefer i verksamheterna har tillgång till kunskap om hur de aktivt kan arbeta med rehabilitering och arbetsanpassning på arbetsplatserna, antingen genom egen kompetens eller uppsökande stöd från företagshälsovård eller motsvarande.

Utnyttja och sprida goda erfarenheter av tidigare försöksverksamhet med teamsamverkan i rehabiliteringen, särskilt utsedda personer i rehabiliteringsarbetet och andra erfarenheter från hela arbetsmarknaden.

Status

Suntarbetsliv har uppdraget att sprida goda exempel på rehabiliteringsarbete i kommuner och landsting och andra delar av arbetsmarknaden, bland annat teamsamverkan i rehabiliteringsprocessen. Detta sker framför allt genom webbplatsen för Suntarbetsliv och genom nyhetsbrevet från Suntarbetsliv.

Suntarbetsliv
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot